Petrogliefen

Petrogliefen

Petrogliefen zijn afbeeldingen op steen uit oude tijden, van het Paleolithicum tot de Middeleeuwen, tekeningen en gravures op speciaal neergezette stenen, megalieten of rotsen.

De petrogliefenliggen vaak verspreid over de hellingen van de bergen. De onderwerpen van de tekeningen zijn divers maar meestal domineren afbeeldingen van dieren: geiten, herten, stieren, paarden, honden, wolven et cetera. Er zijn scenes waarop predatoren dieren aanvallen, jachtscenes te voet of te paard, ruiters op paarden en op kamelen, talloze afbeeldingen van mensen. Op een steen kunnen één of meerdere figuren zijn afgebeeld. Het is niet ongewoon wanneer twee of drie lagen figuren uit verschillende periodes elkaar overlappen (palimpsest).

In het algemeen stammen de petrogliefen van Cholpon-Ata uit het tweede millennium vóór onze jaartelling tot de achtste eeuw. Volgens veel onderzoekers werden de meeste tekeningen gemaakt in de periode zevende-achtste eeuw vóór onze jaartellingVeel van de oude rotstekeningen die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven, vallen op door hun grote artisticiteit, realisme en zorgvuldige weergave van de gestalten van dier en mens.