Jeti Oguz

Jeti Oguz

Een wonder der natuur met donker rode kale rotsformaties

Jeti Oguz ligt aan de zuid kant van het Issyk-Kul meer, 26 km  ten zuidwesten van Karakol en is een beschermd natuurgebied. De rotsen achter het dorp zijn donkerrood van kleur,zijn uitermate fotogeniek en zeer in trek bij fotografen.

De naam, “Jeti Ogus” betekent “Zeven Ossen” en er bestaan veel legenden hoe de rotsformaties aan deze naam gekomen zijn. – meer hierover in onze reisbeschrijvingen.

In het dorp is een oude begraafplaats en sommige grafheuvels zouden al uit de 7 tot 5e eeuw voor onze jaartelling stammen. Dit betekent dat er hier dus al meer dan 2500 jaar gewoond wordt. 

Door velen is dit één van de mooiste plaatsen van het land, daarnaast heeft het nog een attractie: een oud kuuroord in uit de tijd van de Sovjetunie en nog geheel in die stijl. Men kan hier een bad nemen in radon houdend water uit een warme bron. Helaas is er sinds de sovjettijd ook niet veel maar aan onderhoud gedaan.

De leggende van de Zeven Ossen

Van Jety-Oguz, een gebied met indrukwekkende rode rotsen, wordt gezegd dat het de naam ontleend aan de zeven rotsen die lijken op, op de grond liggende ossen.

Lang geleden woonden er twee ruziënde koningen. De een had een wonderschone echtgenote. De andere koning werd op haar verliefd en ontvoerde haar. Een verschrikkelijk oorlog tussen beide heersers was het gevolg en uiteindelijk was de Khan wiens vrouw was gekidnapt, aan de winnende hand. Hij eiste de terugkeer van zijn geliefde, bezwoer dat hij anders zijn rivaal en al diens onderdanen zou ombrengen.  

De slechte koning peinsde wat te doen om te voorkomen dat hij zich zou moeten overgeven, Een familielid fluisterde hem een boosaardig plan in. Hij stelde voor om de vrouw te doden en haar lichaam vervolgens aan de koning terug te geven. Hij had immers niet gezegd hoe hij zijn vrouw terug wilde hebben. De boze koning vond dit een schitterend plan, hij organiseerde een feest van zeven dagen en iedere dag slachtte hij een os. Toen de zevende dag aanbrak en de laatste os gedood was, doodde de khan de vrouw met eigen hand

Maar deze slechte daad werd niet onbestraft gelaten. Op het moment dat het bloed van de vrouw op de rotsen raakte, stroomde een hete vloedgolf het dal in en doodde de khan en al zijn volgelingen Vanaf die dag wordt het dal waar de vrouw vermoord werd Jeti Ogus (Zeven Ossen) genoemd.